You are currently viewing Maisto Bankas

Maisto Bankas

Maisto Bankas

Kas 2001-aisiais prasidėjo kaip labdaros ir paramos akcijos, 2007-aisiais tapo nepriklausomu paramos fondu teikiančiu maistą nepasiturintiems. Maisto bankas dabar dirba 74-iuose Lietuvos miestuose ir sunkaus darbo ir savanorių dėka pasiekia vis geresnių rezultatų.

Ne tik savanorystė

Ši pelno nesiekianti organizacija orientuojasi į atsakingo maisto vartojimo skatinimą, maisto išmetimo mažinimą ir žmonių subūrimą kovai su skurdu. Maisto bankas dirba visus metus, kiekvieną dieną, su keliomis didesnėmis aukų rinkimo akcijomis rudenį ir pavasarį.

Savanoriškas darbas organizacijoje susideda iš kelių žingsnių. Pirmiausia surenkamas maistas ir aukos. Tai daroma įrengiant prekybos centruose specialias vietas, kur būtų galima palikti nupirktus produktus, arba aukojant pinigus, kuriems vieta dažniausiai skiriama prie kasos. Dažnai Maisto banko savanoriai stovi parduotuvėse ir skatina žmones padaryti gerą darbą.

Po pirmojo etapo, surinktas maistas turi būti surūšiuotas ir išdalintas. Tai reikalauja kasdienio, kruopštaus darbo sandėlyje, bei nemažo skaičiaus vairuotojų, kurie vėliau išrūšiuotus produktus veža į paskirtas vietas mieste ir toliau. Maisto bankas tiekia maistą nepasiturinčioms šeimoms, su priklausomybėmis kovojančioms įstaigoms, kitoms organizacijoms ir dar daugeliui kitų, kurie jaučia nepriteklių. Taip pat organizacija bendradarbiauja su savivaldybėmis, kad aukos atitektų labiausiai nepasiturintiems.

Žmonės

Ne paslaptis, kad tokios organizacijos gyvuoja tik atsidavusių žmonių dėka. Maisto banko savanoriai atlieka įvairias užduotis, tokias kaip maisto rinkimas, rūšiavimas, mašinų vairavimas, maisto išvežiojimas, ar net pagalba biure. „Sunkus žmonių darbas ir atsidavimas palieka didžiausią įspūdį. Tai, kaip savanoriai stovi prie stendo šaltu oru rinkdami aukas, arba kaip vis skatina žmones aukoti parduotuvėse, nors ir dažnai girdi „ne“ įkvepia. Toks ryžtas labai svarbu“, – sako Maisto banko savanoris Viktoras, organizacijoje jau skaičiuojantis šeštus metus.

Tačiau atsisakymų, ir tų „ne“ mažėja. Žmonės ima aukoti daugiau ir dažniau; keičiasi nuomonė. „Vis mažiau žmonių klausinėja, kur tas maistas vis dėlto keliauja, arba kokia jiems iš to nauda. Jie vis labiau noriai aukoja“, – teigia kita savanorė, Aistė. Ji Maisto banke jau septynis mėnesius.

Kaunas Gastro

Kad ir kaip būtų gaila, vien paaukotų produktų nepakanka. Kad darbas vyktų sklandžiai reikia daug daugiau įvairių išteklių, tokių kaip degalai mašinos, ar net tų pačių mašinų taisymas, nes jos važiuoja toli ir ilgai. Nuo kiekvieno Kaunas Gastro 2017 bilieto, 1 euras keliauja Maisto bankui. Nuo visos bilieto sumos, šis vienas euras gali pasirodyti mažai, tačiau organizacijai tai daug reiškia.

Galų gale, Maisto bankas padeda skleisti žinią apie atsakingą maisto vartojimą ir skatina mažinti maisto išmetimą. Tai labia rūpi ir Sustainable Gastro komandai, todėl bendradarbiavimas tikrai nestebina.